fbpx

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

O nas
Summer Breeze
collection

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Dnia 30 kwietnia 2020r. Mundi Design. Studio. Porcelain. Magdalena Stroszejn podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznanie pomocy na realizację operacji pn,: „Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pracowni ceramicznej” w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 .Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność„ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Celem operacji jest wsparcie finansowe procesu powstawiania firmy oraz zapewnienia stabilnego rozwoju przy wykonywaniu działalności pracowni ceramicznej, rozwój kompetencji i stworzenie oferty wyrobów artystycznych na rynek lokalny, krajowy i zagraniczny. W ramach dofinansowania zostały zakupione: Piec komorowy do wypału ceramiki, mieszarka mas, drukarka 3D, aparat fotograficzny oraz obiektyw. Kwota dofinansowania 50.000,00 zł.